Ja, het is mogelijk om binnen de 14 dagen voor het evenement extra gasten uit te nodigen of extra catering te bestellen. Echter, dit gebeurt altijd in overeenstemming en overleg met de betrokken cateraar om te garanderen dat er voldoende voorzieningen en capaciteit zijn om aan uw wensen te voldoen.