De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) streeft naar maximale veiligheid op de Nederlandse binnenwateren en ziet er daarom op toe dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Zij richt zich daarbij op de binnenvaartonderneming, erkende classificatie- en expertisebureaus en bemanning van schepen die betrokken zijn bij het vervoer van passagiers. In het register gecertificeerde zeilschepen worden alleen schepen opgenomen die beschikken over een geldig hoofdcertificaat en het bewijs van tuigage. Het register wordt vooralsnog periodiek en handmatig geactualiseerd. De ILT werkt momenteel aan het verder automatiseren van het register.